Lorem ipsum

Novinky.

Podívejte se na novinky z našich projektů! Zde naleznete aktuální informace o dostupných jednotkách, postupu výstavby a další zajímavosti spojené s našimi rezidenčními projekty. Buďte v obraze a nechte si novinky pravidelně posílat.

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží....

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP – projekt VARTA

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost...

Bednění a betonáž stěn 2.NP – projekt VARTA

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více...

Rýsují se výškové úrovně pozemků – projekt ALTERNA

Výkopové práce pokračují a postupně se rýsují výškové úrovně jednotlivých pozemků (tzv. dna hlavních figur jednotlivých rodinných domů) v rámci I....

Stropní deska nad 1.NP je kompletní – projekt VARTA

Stropní deska nad 1.NP je kompletní. Startovací ocelová výztuž „trčící“ z desky naznačuje průběh budoucích železobetonových stěn utvářejících dispozici prvních bytových jednotek ve 2.NP. VÍCE O...

Postupná betonáž stropní desky nad 1.NP – projekt VARTA

Stavba pokračuje bedněním, vyvazováním ocelové výztuže a postupnou betonáží stropní desky nad 1.NP. Toto podlaží je tvořeno garážemi, sklepy a dalšími...

Pokračuje vyvazování výztuže stropu nad 1.NP – projekt VARTA

Vyvazování výztuže stropu nad prvním nadzemním podlažím pokračuje dle plánu a na míru vyrobená podzemní plastová retenční nádrž, o které jsme nedávno hovořili,...

Výkopové práce a odvoz přebytečné zeminy – projekt ALTERNA

Výkopové práce a odvoz přebytečné zeminy pro první i druhou etapu projektu pokračují souběžně s pokládkou kanalizačního potrubí a instalací revizních...

Příprava na osazení retenční nádrže – projekt VARTA

Systémové stropní bednění pro betonáž stropní desky nad 1.NP je kompletní, probíhá vyvazování výztuže.  Železobetonové stěny 1.NP jsou také zcela dokončeny. Na stavbě se...

Osazování revizních šachet a montáž potrubí – projekt ALTERNA

Na stavbě pokračuje realizace areálového vodovodu a kanalizace výkopovými pracemi, osazováním revizních šachet z betonových prefabrikátů a montáží PVC potrubí. Dle...

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek.

Děkujeme.