Stavební práce zahájeny – projekt VARTA

Na staveništi již byly dokončeny staveništní vjezdy, které zajišťují pohodlný přístup pro pracovníky a přívoz materiálů. Dále byly provedeny staveništní přípojky kanalizace a vody, což je klíčový krok pro zajištění infrastruktury projektu.

Momentálně probíhá fáze, kterou nazýváme „skrývka ornice“. V této etapě dochází k přípravě pozemku pro výstavbu a zahrnuje to různé procesy, včetně odstranění vegetace, vyrovnání terénu a přípravu základů pro výstavbu domu.

VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží....

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP – projekt VARTA

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost...

Bednění a betonáž stěn 2.NP – projekt VARTA

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více...

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek.

Děkujeme.