Osazování revizních šachet a montáž potrubí – projekt ALTERNA

Na stavbě pokračuje realizace areálového vodovodu a kanalizace výkopovými pracemi, osazováním revizních šachet z betonových prefabrikátů a montáží PVC potrubí.

Dle postupu výstavby I. etapy dochází současně k průběžnému odkopu pro spodní stavbu komunikace a snímání úrodné půdy, tzv. ornice“, která bude ve správný okamžik navrácena zpět.

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží....

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP – projekt VARTA

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost...

Bednění a betonáž stěn 2.NP – projekt VARTA

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více...

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek.

Děkujeme.