Vázání svislé i vodorovné výstuže – projekt VARTA

Aktuálně probíhá vázání svislé i vodorovné výztuže pro základovou ŽB desku a obvodovou stěnu (“bílou vanu“) a lepení tepelné izolace (XPS) na záporové pažení stavební jámy. Stavba postupuje dle harmonogramu.

Na přelomu tohoto týdne bude rypadly shrnuta dočasná krycí vrstva základové spáry a v následujících týdnech dojde na zhutněné zemní pláni k postupné realizaci vrstvy podkladního betonu a železobetonové základové desky, která bude základem pro tzv. bílou vanu.

VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží....

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP – projekt VARTA

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost...

Bednění a betonáž stěn 2.NP – projekt VARTA

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více...

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek.

Děkujeme.