Přípravné práce – projekt VARTA

Aktuálně v projektu VARTA probíhají přípravné práce před zahájením stavby. Řeší se dopravní inženýrské opatření (DIO/DIR) kvůli zásobování stavby a vjezdům, zábory pro zásobování stavby a vjezdům na staveniště, staveništní přípojky elektro/voda/kanalizace, byly navezeny stavební buňky, oplocení bylo rozšířeno.

VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží....

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP – projekt VARTA

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost...

Bednění a betonáž stěn 2.NP – projekt VARTA

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více...

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek.

Děkujeme.