Výkopové práce a odvoz přebytečné zeminy – projekt ALTERNA

Výkopové práce a odvoz přebytečné zeminy pro první i druhou etapu projektu pokračují souběžně s pokládkou kanalizačního potrubí a instalací revizních šachet.

ZAJÍMAVOST:

Přebytečnou odtěženou zeminu přepravují na korbě nákladní vozidla stojící v pozadí, která po dobu trvání výstavbového projektu souhrnně urazí vzdálenost přesahující 70 000 km.

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží....

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP – projekt VARTA

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost...

Bednění a betonáž stěn 2.NP – projekt VARTA

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více...

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek.

Děkujeme.