Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží. ZAJÍMAVOST: Vápenopískové zdivo VAPIS, které pro stavbu používáme, je moderní zdící materiál vyznačující se velmi vysokou únosností, přesností a rychlostí výstavby. Zajišťuje výbornou vzduchovou neprůzvučnost, má špičkové tepelně izolační vlastnosti a zajišťuje tepelnou akumulaci, která je rozhodující […]

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP – projekt VARTA

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost betonu při namáhání v tzv. tahu nebo je-li ohýbán. VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Bednění a betonáž stěn 2.NP – projekt VARTA

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více jak 700 000 Kg betonové směsi. VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Stropní deska nad 1.NP je kompletní – projekt VARTA

Stropní deska nad 1.NP je kompletní. Startovací ocelová výztuž „trčící“ z desky naznačuje průběh budoucích železobetonových stěn utvářejících dispozici prvních bytových jednotek ve 2.NP. VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Postupná betonáž stropní desky nad 1.NP – projekt VARTA

Stavba pokračuje bedněním, vyvazováním ocelové výztuže a postupnou betonáží stropní desky nad 1.NP. Toto podlaží je tvořeno garážemi, sklepy a dalšími společnými prostory bytového domu. VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Pokračuje vyvazování výztuže stropu nad 1.NP – projekt VARTA

Vyvazování výztuže stropu nad prvním nadzemním podlažím pokračuje dle plánu a na míru vyrobená podzemní plastová retenční nádrž, o které jsme nedávno hovořili, je již úspěšně umístěna na svém místě! VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Výkopové práce a odvoz přebytečné zeminy – projekt ALTERNA

Výkopové práce a odvoz přebytečné zeminy pro první i druhou etapu projektu pokračují souběžně s pokládkou kanalizačního potrubí a instalací revizních šachet. ZAJÍMAVOST: Přebytečnou odtěženou zeminu přepravují na korbě nákladní vozidla stojící v pozadí, která po dobu trvání výstavbového projektu souhrnně urazí vzdálenost přesahující 70 000 km.

Příprava na osazení retenční nádrže – projekt VARTA

Systémové stropní bednění pro betonáž stropní desky nad 1.NP je kompletní, probíhá vyvazování výztuže.  Železobetonové stěny 1.NP jsou také zcela dokončeny. Na stavbě se připravuje osazení na míru vyrobené podzemní plastové retenční nádrže, která bude sloužit pro plynulý odvod dešťové vody z budovy a pozemku do veřejné dešťové kanalizace. VÍCE O PROJEKTU: https://www.vartamecholupy.cz/

Osazování revizních šachet a montáž potrubí – projekt ALTERNA

Na stavbě pokračuje realizace areálového vodovodu a kanalizace výkopovými pracemi, osazováním revizních šachet z betonových prefabrikátů a montáží PVC potrubí. Dle postupu výstavby I. etapy dochází současně k průběžnému odkopu pro spodní stavbu komunikace a snímání úrodné půdy, tzv. ornice“, která bude ve správný okamžik navrácena zpět.

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek.

Děkujeme.